• Головна
  • 10.03.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

10.03.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Спостережною радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання № 4 вiд 03 березня 2015 року) про призначення виконуючим обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" з 04.03.2015р. Заступника Голови Правлiння Банку Терент'єва Дмитра Робертовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) до моменту погодження його кандидатури на посаду Голови Правлiння Банку Нацiональним банком України та призначення його на посаду Голови Правлiння Банку без додаткового рiшення Спостережної ради Банку з моменту погодження кандидатури.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк до моменту його звiльнення. Протягом п"яти останнiх рокiв займав посади: заступник Голови Правлiння банку, начальник Головного Управлiння координацiї i розвитку регiональної мережi банку, директор ТОВ.

Спостережною радою Банку прийнято рiшення (Протокол засiдання № 4 вiд 03 березня 2015 року) про звiльнення Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" з 03.03.2015р. Сiчового Володимира Олександровича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) за угодою сторiн.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 12.11.2013р. по 03.03.2015р.

Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння- припинення трудового договору за угодою сторiн та заявою Голови Правлiння Сiчового В.О.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Терент'ев Д.Р., 06.03.2015

 

Повідомлення опубліковане у  Бюлетені «Цінні папери України» № 42 (4086) від 10.03.2015р.


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: