• Головна
  • 10-11-2015-ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

10-11-2015-ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

І. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК", код за ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04114, м.Київ, вул.Вишгородська, буд.45/2, Лiтера "А", тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@smartbank.kiev.ua, веб-сайт  http:// smartbank.kiev.ua/news 

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання №29 вiд 04.11.2015р.) про припинення повноважень члена Наглядової ради БУЖДОВЕАНУ ЛАУРЕНЦИУ-ТАНАС (BUJDOVEANU LAURENTIU-TANASE) (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 05 листопада 2015 року за власним бажанням. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 24.04.2015 по 04.11.2015рр. Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння-заява про складання повноважень як члена Наглядової ради за власним бажанням.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Голуб О.М.., 05.11.2015р.

 

Особливу інформацію опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України» № 207  від 06.11.2015 р.


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: