• Головна
  • 20.10.2015. ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

20.10.2015. ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

І. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК", код за ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04114, м.Київ, вул.Вишгородська, буд.45/2, Лiтера "А", тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@smartbank.kiev.ua, веб-сайт  http:// smartbank.kiev.ua/news 

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання №27 вiд 13.10.2015р.) про припинення повноважень виконуючої обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" Савчук Наталiї Михайлiвни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 13 жовтня 2015р. та переведення її на посаду Заступника Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК». Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 28.09.2015 по 13.10.2015рр. Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння- заява на переведення в.о.Голови Правлiння Савчук Н.М.

Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», прийнято рiшення (Протокол засiдання №27 вiд 13.10.2015р.) про переведення з посади виконуючої обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" Савчук Наталiї Михайлiвни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) на посаду Заступника Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК» з 15 жовтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк до моменту звiльнення. Протягом п"яти останнiх рокiв займала посади: заступник директора банку, начальник вiддiлення банку, заступник Голови Правлiння, в.о. Голови Правлiння Банку.

Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», прийнято рiшення (Протокол засiдання №27 вiд 13.10.2015р.) про призначення на посаду виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" Голуба Олега Миколайовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 15 жовтня 2015 року до моменту погодження його кандидатури на посаду Голови Правлiння Банку Нацiональним банком України та призначення його на посаду Голови Правлiння Банку без додаткового рiшення Наглядової ради Банку з моменту погодження кандидатури.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обраний на строк до моменту звiльнення. Протягом п"яти останнiх рокiв займав посади: заступник Голови Правлiння, директор Київського регiонельного управлiння.

Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння-заява на переведення на іншу посаду в.о.Голови Правлiння Савчук Н.М.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Голуб О.М. 20.10.2015 р.

 

Особливу інформацію опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України» № 194  від 20.10.2015 р.


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: