• Головна
  • 21.09.2015. ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

21.09.2015. ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

І. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК", код за ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04114, м.Київ, вул.Вишгородська, буд.45/2, Лiтера "А", тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@smartbank.kiev.ua, веб-сайт  http:// smartbank.kiev.ua/news 

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання №24 вiд 14.09.2015р.) про призначення виконуючою обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК"з 28 вересня 2015 року Заступника Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК» Савчук Наталiю Михайлiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) до моменту погодження її кандидатури на посаду Голови Правлiння Банку Нацiональним банком України та призначення її на посаду Голови Правлiння Банку без додаткового рiшення Наглядової ради Банку з моменту погодження кандидатури. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк до моменту звiльнення. Протягом п"яти останнiх рокiв займала посади: заступник директора банку, начальник вiддiлення банку, заступник Голови Правлiння.

Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання № 24 вiд 14 вересня 2015 року) про звiльнення в.о.Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" з 25.09.2015р. Терент'єва Дмитра Робертовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) за угодою сторiн. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 24.09.2014р. по 25.09.2015р.

Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння - припинення трудового договору за угодою сторiн та заявою в.о.Голови Правлiння Терент'єва Д.Р. 

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Терент’єв Д.Р., 17.06.2015р.

 

Особливу інформацію опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України» № 172 від 17.09.2015р.


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: