• Головна
  • ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

І. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК", код за ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Лук'янiвська, буд.1, Лiтера "А", тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@ smartbank.kiev.ua, веб-сайт  http:// smartbank.kiev.ua/news 

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Спостережною радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання №13 вiд 17.04.2015р.) про призначення виконуючою обов’язки Головного бухгалтера ПУАТ "СМАРТБАНК" з 21.04.2015р. заступника начальника Служби внутрiшнього аудиту Якубчик Антонiну Георгiївну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) до моменту надання письмової згоди Нацiональним банком України та призначення її на посаду Головного бухгалтера Банку без додаткового рiшення Спостережної ради Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк до моменту звiльнення. Протягом п"яти останнiх рокiв займала посади: Заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер, заступник Голови Правлiння ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"; заступник начальника Служби внутрiшнього аудиту ПУАТ "СМАРТБАНК".

Спостережною радою ПУАТ «СМАРТБАНК» (Протокол засiдання №13 вiд 17.04.2015р.) прийнято рiшення про виведення зi складу Правлiння та звiльнення Головного Бухгалтера Колiсник Раїси Андрiївни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 20.04.2015 р. за угодою сторiн. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 24.05.2013р. по 20.04.2015р.

Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння - звiльнення Головного бухгалтера Колiсник Р.А. за угодою сторiн з 20.04.2015р.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Терент’єв Д.Р., 20.04.2015

 

Повідомлення опубліковане у «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 75 (2079) від 21.04.2015р.

 


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: