• Головна
  • Тарифи на послуги та операції з банківськими металами для юридичних осіб ПУАТ «СМАРТБАНК»

Тарифи на послуги та операції з банківськими металами для юридичних осіб ПУАТ «СМАРТБАНК»

ТАРИФИ НА   ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ ДЛЯ  ЮРИДИЧНИХ ОСІБНазва операції/послуги Порядок та умови оплати Тариф
БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
Обслуговування металевих рахунків 
Відкриття поточного рахунку в банківських металах Сплачується в день відкиття рахунку 50,00 грн. Без ПДВ
Закриття поточного рахунку увбанківських металах  за заявою Клієнта Сплачується в день закриття рахунку 50,00 грн. Без ПДВ
Відкриття вкладного (депозитного) металевого рахунку   Не тарифікується
Ведення рахунку в банківських металах, надання виписок    Не тарифікується
Плата за середньодобові залишки на поточні рахунки в банківських металах    Не тарифікується
Безготівковий переказ банківських металів з поточних металевих рахунків:
Переказ на власні вкладні (депозитні) металеві рахунки, відкриті у ПУАТ «СМАРТБАНК»   Не тарифікується
Переказ на власні поточні металеві рахунки, відкриті у ПУАТ «СМАРТБАНК»   Не тарифікується
Переказ банківського металу, на рахунок в банківських металах  відкритий в іншому банку (комісії інших банків, пов’язані із перерахуванням банківського металу, сплачує Клієнт) Сума комісії стягується щоразу безпосередньо при виконанні операції 0,5% від вартості металу по курсу НБУ, але не менше, ніж:  200,00 грн. Без ПДВ
Переказ банківського  металу з металевого рахунку що були переказані на вклад (депозит)   Не тарифікується
Касові операції з банківськими металами
Внесення Клієнтом банківського металу з його фізичною поставкою на власний поточний рахунок у банківському металі   Не тарифікується
Видача  банківських металів з металевих рахунків Клієнтів   1% від вартості металу по курсу НБУ, але не менше, ніж:  50,00 грн. Без ПДВ
Операції та послуги з купівлі-продажу банківських металів
Придбання за дорученням Клієнта за комерційним курсом Банка банківського металу без його фізичної поставки із зарахуванням на поточний рахунок Клієнта в банківському металі Сплачується на момент проведення операції в грн. за курсом НБУ на дату здійснення   0,1% від суми купівлі,  але не менше 100,00 грн. Без ПДВ
Продаж за дорученням Клієнта за комерційним курсом Банка банківського металу
паладія без його фізичної поставки з поточного рахунку Клієнта в банківському металі
0,1% від суми продажу,  але не менше 100,00 грн. Без ПДВ
 Надання довідок /виписок за рахунком в банківському металі:
Надання  виписки з  рахунку в банківському металі по мірі здійснення операції   Не тарифікується
Надання дублікатів виписок з   рахунку в банківському металі у разі їх втрати Клієнтами за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за один документ 50 грн., без ПДВ 
Надання виписки по  рахунку в банківському металі за поточний  календарний рік   за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 100 грн., без ПДВ
Надання виписки по рахунку в банківському металі за минулий календарний рік  і більше за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 150 грн., без ПДВ
Надання довідки про наявність  рахунку в банківському металі,  за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за один примірник 50 грн., без ПДВ
Надання інших довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням  рахунку в банківському металі  за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за один примірник 100 грн., без ПДВ

Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: