• Головна
  • Тарифи на операції з цінними паперами

Тарифи на операції з цінними паперами

Назва операції/послуги Порядок та умови оплати Тариф
1 Брокерські (комісійні) послуги по купівлі – продажу цінних паперів 
1.1 Для юридичних та фізичних осіб – резидентів.
Купівля-продаж цінних паперів на підставі разових замовлень до договорів на брокерське обслуговування або на підставі договорів комісії чи доручення.
Встановлюється
договором
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії) до 100000,00 грн. - 200 ,00 грн., без ПДВ
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії)  від 100001,00 грн. до 1000000,00 грн.- 300,00 грн., без ПДВ
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії) від 1000001,00 грн. до
5000000,00 грн. - 500,00 грн., без ПДВ
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії) більше 5000001,00 грн. –
700 ,00 грн., Без ПДВ
1.2 Для юридичних та фізичних осіб – нерезидентів
Купівля-продаж цінних паперів, коли хоча б однією з сторін по договору доручення, комісії, договору на брокерське обслуговування, договору купівлі- продажу на виконання договорів комісії, доручення чи договору на брокерське обслуговування є юридична або фізична особа – нерезидент
Встановлюється
договором
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії) до 100000,00 грн. - 500 ,00 грн., без ПДВ
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії) від 100001,00 грн. до
1000000,00 грн.- 1000,00 грн.,без ПДВ
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії)  від 1 000 001,00 грн. до
5 000 000,00 грн. - 1250,00 грн., без ПДВ.
сума операції за замовленням або договором  на виконання (доручення, комісії) більше 5000001,00 грн. –
1500 ,00 грн., без ПДВ
2 Андеррайтинг  (послуги по розміщенню цінних паперів).
2.1 Розміщення облігацій
2.1.1 Підготовка документів для реєстрації випуску облігацій в НКЦПФР.  Встановлюється договором 0,1% від номінальної суми емісії, але не більше ніж 40000,00 грн. ,у.т.ч. ПДВ
2.1.2 Розміщення облігацій на первинному ринку.  Встановлюється договором 1% від суми розміщених облігацій, але не менше 10000,00 грн. ,без ПДВ
2.1.3 Погашення облігацій та сплата доходу по облігаціям. Встановлюється договором 1% від номінальної вартості погашених облігацій але не менше 1000 грн., без ПДВ
2.1.4 Підготовка інвестиційного меморандуму.  Встановлюється
договором
0,5% від номінальної суми емісії, у т. ч. ПДВ
2.2. Розміщення акцій 
2.2.1 Підготовка документів для реєстрації випуску акцій в НКЦПФР.  Встановлюється
договором
0,1% від суми емісії, але не менше 10000,00грн. , у т.ч. ПДВ
2.2.2 Розміщення акцій на первинному ринку.  Встановлюється
договором
3% від суми розміщених акцій, але не менше 10 000 грн. , без ПДВ
3 Консультаційні послуги з питань здійснення діяльності на фондовому ринку України.
3.1 Консультаційні послуги з питань здійснення діяльності на фондовому ринку України.
Встановлюється
договором
За домовленістю сторін, але не менше 500,00 грн., у т.ч. ПДВ
4 Операції з векселями
4.1 Інкасування векселя Встановлюється
договором
1,5 % від номінальної вартості векселя, але не менше 200,00 грн., у т.ч. ПДВ
4.2 Доміциляція векселя Встановлюється
договором
1% від номіналу векселя, але не менше 200 грн., без ПДВ
4.3 Оформлення векселя Встановлюється
договором
0,01% від номіналу, але не менше 10 грн. за кожний бланк., без ПДВ
4.4 Авалювання векселів( у т.ч. податкових) Встановлюється
договором
0,2% – 5% від номінальної вартості  векселя (встановлюється в залежності від строку дії зобов’язання банку, фінансового стану позичальника та наявності забезпечення, за рішенням Кредитного комітету Банку), без ПДВ
* У суму винагороди не входять біржові та інші збори, послуги ПАТ «Національний депозитарій України», ПАТ «Розрахунковий центр»,  депозитарних установ та нотаріусів, розмір особливого податку від продажу цінних паперів, які сплачуються клієнтом додатково. 
**  Надання комісійних послуг з торгівлі цінними паперами не є об’єктом оподаткування ПДВ..

Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: