• Головна
  • Відкриття /закриття обслуговування поточних рахунків

Відкриття /закриття обслуговування поточних рахунків

 

Назва операції/послуги Порядок та умови оплати Тариф
  І Тарифи у національній валюті
1 Відкриття /закриття обслуговування поточних рахунків в національній валюті
1.1 Відкриття поточного рахунку в національній валюті Сплачується в день відкриття рахунку 30 грн., без ПДВ
1.2 Відкриття поточного рахунку при відкритті депозитного рахунку за ініціативою банку   Не тарифікується
1.4 Закриття поточного рахунку у національній валюті Сплачується в день закриття рахунку 30 грн., без ПДВ
1.5 Закриття поточного рахунку за ініціативою банку   Не тарифікується
1.6 Надання довідок про наявність поточного рахунку, за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 50 грн., без ПДВ
1.7 Надання інших довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 100 грн., без ПДВ
1.8 Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитами за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 60 грн., в т.ч. ПДВ
1.9 Надання довідки про стан заборгованості за кредитами, рух коштів за кредитними рахунками за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 60 грн., в т.ч. ПДВ
1.10 Надання виписки по рахунку   Не тарифікується
1.11 Надання виписки по рахунку за поточний рік за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 70 грн., без ПДВ
1.12 Надання виписки по рахунку за минулий календарний рік і більше за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 150 грн., без ПДВ
1.13 Оформлення довіреності на розпорядження рахунками** Сплачується на момент проведення операції за одну довіреність 60 грн., в т.ч. ПДВ

* Плата за користування послугами у випадку відсутності операцій за рахунком протягом розрахункового періоду, не стягується.
** Довіреність може бути надана на розпорядження поточними, депозитними рахунками. Комісія сплачується за екземпляр довіреності щоразу при оформленні без залучення нотаріуса.
*** Клієнтом додатково сплачується збір до Пенсійного фонду України на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі визначеному чинним законодавством України


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: